Bestyrelsesmøde

Hvornår

15-10-2022    
9.30 - 11.00

Event Type

Nakskov Marineforening afholder bestyrelsesmøde, lørdag den 15. oktober, kl. 09.30 i marinestuerne.
Sager der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden, Henry Christoffersen, i hænde senest en uge før mødet.