Bestyrelsesmøde

Hvornår

03-09-2022    
9.00 - 10.30

Event Type

Der indkaldes til nyt bestyrelsesmøde, lørdag den 3. september, kl. 09.00, til erstatning for mødet den 5. august i år.
Emner der ønskes behandlet på mødet, skal være formand Henry Christoffersen i hænde senest den 22. august.