Skyttelav

Afdelingens bestyrelse har valgt, at nedlægge “skytteudvalget” grundet manglende interesse for “fregatskydning”
Hvis en kreds af medlemmer skulle ønske fregatskydningen genoptaget, da henvend jer til afdelingens formand, Henry Leth Christoffersen
E-mail: h.lethc@gmail.com
Tlf.: 2182 8325
Bestyrelsen

Formand:
Henry Leth Christoffersen

Banjemester:
Slopkistebest.:

Lars B. Kristensen