Næste bestyrelsesmøde, den 15-10-2021

Hvornår

15-10-2021    
13.30 - 15.00

Event Type

Næste bestyrelsesmøde afholdes i marinestuerne,
fredag den 15. oktober 2021, kl. 13.30.
Emner der ønskes behandlet på “mødet”, skal være formanden
i hænde senest 8. dage før “mødet”.