Bestyrelsesmøde

Hvornår

04-06-2023    
9.00 - 11.00

Event Type

Der afholdelse bestyrelsesmøde i marinestuerne, søndag den 4. juni 2023, kl. 09.00. Emner der ønskes behandlet på mødet, skal være formand Henry Christoffersen – h.lethc@gmail.com – i hænde senest en uge før “mødet”.

Efter bestyrelsesmødet pudses der messing