Foreningens Formål er

at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, ansat til søs eller nærer særlig interesse for det maritime miljø.

Marinestuerne er åben om lørdagen i tiden
10.00- 13.30, eller efter behov.
Marinestuerne er røgfri.